Diakovce si pripomenuli 50 rokov od svojho založenia


//Diakovce si pripomenuli 50 rokov od svojho založenia

Diakovce, 8. 9. 2018

Výnimočná história matičného odboru spojená s osídľovaním Dolnej zeme, túžba posilniť národného ducha je aj v súčasnosti dôvodom, že Miestny odbor MS v Diakovciach i napriek tomu, že pôsobí na národnostne a jazykovo zmiešanom území, patrí k najväčším miestnym odborom MS v Nitrianskom kraji. Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československou a Maďarskou republikou je zložitou etapou identity ľudí, ktorých sa priamo dotkla. Časť rodiny odišla, časť rodiny zostala. Opúšťajúc rodné domy, spomienky, príbuzných ich hnala hlavná pohnútka – zabránenie hroziacej asimilácii. Práve snaha uchovať si svoju identitu, slovenský jazyk a materinskú reč boli ušľachtilým cieľom a volaním srdca, ktoré chceli a chcú Diakovčania napĺňať pri výchove svojich potomkov.

 Podpora tradičnej kultúry

September patrí v obci Diakovce, okres Šaľa, každoročným stretnutiam matičiarov. Tento rok si však tunajší miestny odbor Matice slovenskej vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obecného úradu v Diakovciach pripomenul vzácnych 50 rokov od svojho založenia. V úvode podujatia sa prítomným prihovorili predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska Anna Piláriková, námestná farárka Zora Tuláková a riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová, ktorá zároveň odovzdala za dlhoročné predsedníctvo slávnostný členský preukaz MS súčasnej predsedníčke Márii Urbanovej a všetkým členom MO MS V Diakovciach Ďakovný list Domu MS v Nitre.

V súčasnosti tvorí MO MS v Diakovciach 212 členov, ktorí pôsobia v národnostne a jazykovo zmiešanej obci. Odbor úzko spolupracuje s miestnou materskou a základnou školou a evanjelickou cirkvou a. v. Plodná je aj vydavateľská činnosť v podobe dvoch samostatných kníh a niekoľkých príležitostných publikácií. Významnou črtou odboru je však prejavovaná úcta k svojim predkom v pravidelnej podpore tradičnej kultúry. Slávnostné stretnutie matičiarov pri príležitosti 50. výročia založenia MO MS sa zameralo na kuchárske umenie, spôsob života, stolovania a staré zachované recepty svojich predkov. Návštevníci mohli ochutnať zo štyroch dolnozemských jedál – fazuľová polievka-bôb, tvarohové plačinty so smotanou, bryndzové, makové a orechové halušky a plnené kapustníky z chlebového cesta.

História MO siahajúca až do roku 1844

Oboznámenie s päťdesiatročnou históriou odboru si v prvej časti podujatia vzala pod patronát súčasná predsedníčka Mária Urbanová. Podľa jej slov predkovia väčšiny členov MO sa v roku 1947 vrátili do svojej vlasti z Maďarska. Ich pôvodné osídľovanie siaha do roku 1844, do čias Rakúsko-Uhorska, keď si na území Dolnej zeme založili obec Čanádalbert. Neskôr ich predkovia prostredníctvom svojho evanjelického farára Jána Kutlíka st., dolnokubínskeho rodáka a pravidelného dopisovateľa Slovenských národných novín, v roku 1863 finančne podporili aj vznik Matice slovenskej. Po príchode na Slovensko si založili miestny odbor MS. Popri kultúrnej činnosti cítili silnú potrebu vzdelávať svojich členov a oboznamovať ich práve s históriou Slovenska. Pre vtedajšie hospodárske problémy však činnosť postupne slabla. Až v roku 1968 sa obyvatelia Diakoviec rozhodli po vzore MO MS v Galante založiť vlastný odbor. Národné nadšenie bolo skutočne výrazné, veď už na ustanovujúcom valnom zhromaždení sa zúčastnilo 400 členov a hostí z okolitých obcí! Činnosť sa začala v odbore intenzívnejšie oživovať po júnovom schválení Zákone o Matici slovenskej SNR v spolupráci s obecnou školou a evanjelickou cirkvou a. v. V rámci oboru pracoval historický, divadelný, spevácky, tanečný a literárny krúžok. Poľavenie v činnosti prišlo ruka v ruke so 70. rokmi, všeobecne neprajnými pre Maticu slovenskú. Očakávaným a významných dňom pre diakovských matičiarov sa stal 10. marec 1990, keď znovuobnovili svoju činnosť. S podporou vlastného štátu sa od roku 1993 naplno venujú kultúrnym a vzdelávacím aktivitám.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Predsedníčka MO MS Diakovce M. Urbanová

Predsedníčka MO MS Diakovce M. Urbanová

Tradičné jedlá a receptúry Dolnozemských Slovákov

Tradičné jedlá a receptúry Dolnozemských Slovákov

Tradičné jedlá a receptúry Dolnozemských Slovákov

Tradičné jedlá a receptúry Dolnozemských Slovákov

2018-10-05T10:10:32+00:005 októbra 2018 |Nitriansky kraj|
X