Divadelné predstavenie – „Návrat k našim koreňom“


//Divadelné predstavenie – „Návrat k našim koreňom“

Nitra, 24. 2. 2018

Čuj celá, milá Občina, príbeh sa práve začína,
do časov dávnych sa vrátim, pre múdrosť, ktorá vždy platí.
Nuž pozor dajte!“
Uvedenie premiéry popularizačného divadelného predstavenia na motíve povesti O troch prútoch pod názvom „Návrat k našim koreňom“ zožalo u divákov mimoriadny úspech. Autorom scenára a hudobného spracovania je Róbert Žilík. Režisér Rudolf Jurenka spracoval známu povesť o Svätoplukovi a jeho troch synoch, ktorá pochádza už z obdobia 10. storočia. Do dnešného dňa existuje mnoho prevedení tejto témy – literárnych, dokumentárnych, filmových ale i divadelných, a azda neexistuje nikto spomedzi nás, kto by ju nepoznal. Matica slovenská, Odbor Malej Matice Nitra a Dom Matice slovenskej v Nitre sa podujali na zinscenovanie tohto námetu, ktorý predstavili v rámci hlavných aktivít Matice slovenskej na rok 2018.
V spolupráci s manželmi Žilíkovými a Tomášom Blažekom z hudobného združenia RODOL’UBERT IGRIC, so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, hercom Romanom Valkovičom, tanečníkmi a spevákmi z FS Sečkár, so šermiarskym zoskupením Bojar Nitra a speváckou skupinou Nevädza vytvorili jedinečné divadelné predstavenie. Celým príbehom divákov previedla tradičná bábka – javajka, ktorá predstavovala starca rozprávajúceho starodávny príbeh mladému dievčaťu. Hlavným cieľom celého projektu bolo poukázanie na dôležitosť hľadania vlastných koreňov od najstarších čias ako neoddeliteľnú súčasť národnej kultúry a budovania pozitívneho vzťahu k nej s dôrazom na mladú generáciu. Široký záber predstavenia sa odrazil na pestrosti palety prichádzajúcich divákov, kde sme mohli vidieť, že sa stretli všetky vekové kategórie od najmladšej až po tú najstaršiu.
Jednou z časti podujatia boli aj remeselné trhy, na ktorých si návštevníci mohli zakúpiť výrobky z dreva, kože, ľanu, konope, prútia či iných materiálov, alebo knihy a obrazy prezentujúce slovanskú a ľudovú tematiku. Neoddeliteľnou súčasťou bolo pohostenie, ktoré tvorili čerstvo upečené cibuľové koláče, domáci žitný chlieb či voda z okolitých prameňov a mnohé iné. Návštevníci si mohli prezrieť filatelistický exponát predsedu Klubu filatelistov 52-51 Nitra Milana Šajgalíka a výstavu Š. L. Kostelničáka doplnenú o diela detí z MŠ Alexyho Nitra inšpirované slovenským ornamentom.
Organizátori ďakujú za spoluprácu, podporu a pomoc partnerom a dobrovoľníkom: Matica slovenská, Odbor Mladej Matice Nitra, Miestny odbor MS Nitra-Klokočina, Miestny odbor MS Močenok, RODOL’UBERT IGRIC, Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, Roman Valkovič, FS Sečkár, Bojar Nitra, SS Nevädza, rodina Jurenková, FSound, MVDr. Milan Šajgalík, MŠ Alexyho, OZ Slavica, Kovlad, Alatyr, Blanka Ružičková…

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

http://www.mojanitra.sk/divadelne-predstavenie-navrat-k-nasim-korenom/nitra.html?id_temy=902&action=clanky&id_clanku=150550

 

2018-03-01T08:30:39+00:001 marca 2018 |Nitriansky kraj|
X