Divadelným ochotníkom v Skýcove tlieska obecenstvo už 25 rokov


//Divadelným ochotníkom v Skýcove tlieska obecenstvo už 25 rokov

Skýcov, 23. 2. 2019

Ochotnícke divadlo v obci Skýcov tento rok oslavuje 25 rokov. Už 21 rokov pôsobí Divadelný súbor Hrušov v Skýcove pri Miestnom odbore Matice slovenskej, spadajúcom do okresu Zlaté Moravce. Za zachovávanie a rozvoj ochotníckeho divadelníctva, propagáciu a oživovanie pôvodnej slovenskej spisby, ale aj za 20 rokov matičnej činnosti získal MO Cenu predsedu Matice slovenskej. Na slávnostnom uvedení novej divadelnej hry Maríny Oľgy Horváthovej im ho spolu s Ďakovným listom Domu MS v Nitre a slávnostným členským preukazom MS pre predsedu oboru odovzdala riaditeľka Veronika Bilicová.
Divadelníci zo Skýcova sa v minulosti zúčastnili na divadelných prehliadkach Divadelné Kľačany (Čierne Kľačany) a Pod slovenskou bránou (Tlmače). Každý rok uvedú novú premiéru s približne ôsmimi reprízami, hranými nielen doma, ale aj v okolí. V súčasnosti chcú byť súčasťou medzinárodného podujatia Noc divadiel v Tesároch, na ktorom sa už dvakrát zúčastnili.
Divadelná tradícia v tejto horskej obci má však oveľa staršiu históriu, siahajúcu až do roku 1920 k Spolku divadelných ochotníkov pod vedením režiséra Mikuláša Vodrážku. Divadelná činnosť pokračovala aj po 2. svetovej vojne v režijných spracovaniach Petra Samka a neskoršieho Jozefa Belicu. Za divadelnú hru Jánošíkov poklad udelilo v roku 1948 Ústredie slovenských divadelných ochotníkov v Martine v skupine C vtedajšiemu súboru 1. miesto.
Obec Skýcov je známa aj tým, že počas 2. svetovej vojny bola sídlom viacerých partizánskych oddielov, ktoré pôsobili v jej okolí, a obyvatelia obce vytvorili aj vlastnú partizánsku jednotku. Okupačné jednotky 16. marca 1945 obec za pomoc národnému boju za oslobodenie vypálili, pričom 13 obyvateľov odvliekli do koncentračných táborov. Pri príležitosti 10. výročia vypálenia obce 15. 3. 1955 vystúpili ochotníci s divadelnou drámou Najlepší synovia a dcéry.
Na nadviazanie tejto bohatej histórie ochotníckeho divadelníctva a jeho udržania do dnešných čias vďačíme súčasnému predsedovi Miestneho odboru Matice slovenskej Skýcov a zároveň režisérovi Ľubomírovi Hosťoveckému. Pri príležitosti minuloročného 20. výročia MO MS Skýcov a tohtoročného 25. výročia Divadelného súboru Hrušov v Skýcove uviedli tunajší divadelníci v poradí už svoju 25. premiéru Truc na truc, alebo čary a kúzla autorky Maríny Oľgy Horváthovej. Žartovný dedinský obrázok v troch dejstvách z roku 1923 upravil a režijne spracoval Ľ. Hosťovecký. „Autorku našej najnovšej premiéry som spoznal už pri hre Slovenská sirota (2009),“ hovorí režisér, ktorému vyhovovalo, že v javiskovom spracovaní môže zobraziť kúzlo lásky, paradoxy mladosti, kresťanskú morálku, vtipné situácie, ale aj múdrosť zrelého veku. Počas 25 rokov novodobej divadelnej činnosti uviedli členovia súboru spolu 24 slovenských autorov a 1 českého autora, medzi ktorými nechýbali Ferko Urbánek, Jožo Korbačka, Terézia Vansová, Ján Chalupka, Emil Gollner, Jarko Elen. Marína Oľga Horváthová, Ignác Grebáč Orlov, Vojtech Lovicsek, Ján Kedro či Karla Lužanská. Svojho javiskového stvárnenia sa však dočkal aj autor spätý s tunajším krajom, a to Anton Lisonek s inscenáciou hry Hora volá (1996), pričom jej dej sa odohráva v susedných Obyciach, kde autor aj istý čas pôsobil. A ktorá z hier mala u divákov najväčší úspech? Na túto otázku sa režisérovi Ľ. Hosťoveckému ťažko odpovedá: „Navštívili sme 48 javísk, všade sa naše hry páčili, ale za mňa osobne spomeniem hru Až lipka zakvitne (I. G. Orlov, 2013), pri ktorej som z pohľadu režiséra najviac spokojný s inscenovaním záveru – stretnutia duší v záhrobí a odchod do večnosti.“

Pri príležitosti uvedenia novej hry Truc na truc, alebo čary a kúzla a osláv štvrťstoročia divadelného súboru nechýbali na večernej premiére vzácni hostia – prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška s manželkou Julianou, starosta obce Ješkova Ves Pavol Greguš, starosta obce Veľký Klíž Anton Stanko a zároveň šéf fanklubu divadelného súboru spolu s manželkou a predseda Okresnej rady MS Zlaté Moravce Štefan Klečka s manželkou.

Truc na truc, alebo čary a kúzla – Marína Oľga Horváthová:

Herecké obsadenie: Ľuboš Žikavský, Blažena Pavková, Nikola Ondrejmišková, Simona Lédlová, Radka Pavková, Ľudmila Hosťovecká, Iveta Dávidová, Eva Škodová, Martina Lisá, Radoslav Chladný, Juraj Pavkov, Rudolf Dávid, Ľubomír Hosťovecký.

Úprava a réžia: Ľubomír Hosťovecký

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

Autori fotografií: Juliana Pašková a Archív Divadelného súboru Hrušov v Skýcove

Ukážky z novej divadelnej premiéry

Ukážky z novej divadelnej premiéry

Ukážky z novej divadelnej premiéry

Ukážky z novej divadelnej premiéry

Ukážky z novej divadelnej premiéry

Ukážky z novej divadelnej premiéry

Predseda MO MS Skýcov a režisér DS Hrušov v Skýcove Ľubomír Hosťovecký

Predseda MO MS Skýcov a režisér DS Hrušov v Skýcove Ľubomír Hosťovecký

 

 

2019-03-05T15:15:58+00:005 marca 2019 |Nitriansky kraj|
X