Dlhoročná činnosť speváckej skupiny „Matičiarky“ v Košiciach


//Dlhoročná činnosť speváckej skupiny „Matičiarky“ v Košiciach

Košice, máj 2016

Členky speváckej skupiny Matičiarky, ktorá rozvíja svoju činnosť pri MOMS a DMS v Košiciach sa stretávajú na svojich pravidelných nácvikoch. Svoj repertoár národných a folklórnych piesní prezentujú v Košiciach, ale aj v ich širšom okolí. Skupinu zanietených speváčok vedie pani Emília Nôtová, ktorá stála pri jej zrode už 1.9.2004, za účinnej pomoci vtedajšieho riaditeľa DMS pána Ing. Františka Mrvu.
Za viac ako jedenásť rokov svojej aktívnej činnosti spevácka skupina absolvovala množstvo vystúpení, súvisiacich so
šírením matičného povedomia a hrdosti k odkazu našich predkov. Zo zdokumentovanej histórie vyplýva, že skupina má na konte 3O -35 vystúpení ročne.Už v prvom roku svojej existencie privítali svojim spevom delegáciu matičiarov pod vedením Adama Jánoša z družobnej Kovačice. Šnúra vystúpení pokračovala účasťou na rôznych matičných festivaloch ako boli „Dobšinského Košice“, „Divadelné Košice Jula Zboroviana,“ „Rómska pieseň“ /už od jej prvého ročníka/ a ďalších folklórnych festivalov v abovskej oblasti. Spevácka skupina Matičiarky bola neoddeliteľnou súčasťou jubilejných osláv slovenských kultúrnych dejateľov a našich národovcov, ktoré organizovala MS na území mesta Košice a v okolí.
Vystúpenia sa tešili veľkej obľube medzi seniormi /návštevy domovov dôchodcov, jubilanti, Vianoce, Fašiangy/, ale
nezabúdalo sa ani na mladú generáciu na základných a stredných školách – súťaže v speve ľudových piesní pod záštitou MS. Svoje kvality potvrdili členky speváckej skupiny aj oceneniami v rôznych regionálnych, folklórnych súťažiach.
V priebehu pôsobenia “Matičiarok“ sa vystriedalo pri speve niekoľko desiatok členiek, ale zostali aj zakladajúce.
Všetky však majú jedno spoločné, a to lásku k spevu a národným tradíciam. Zozbieralo sa viac ako 2 tisíc piesní, na
čom má najväčšie zásluhy vedúca skupiny pani Milka Nôtová. Spev dostala do vienka už pri narodení od svojej mamy,
ktorá je pre ňu aj vo svojich 95 rokoch nevyčerpateľnou studnicou piesní, dávno odsúdených na zabudnutie.
Rozsiahly repertoár piesní a energia, ktorá sála z týchto ľudí, je vynikajúcim predpokladom na ďalšie šírenie
národných tradícii a matičného povedomia.

Elena Vašková

článok neprešiel jazykovou úpravou

1 (4)

2016-05-14T10:11:08+00:0014 mája 2016 |Košický kraj|
X