Do Jasova na festival Hronského rozprávok a povestí prišlo z obidvoch krajov východného Slovenska takmer 60. recitátorov

thumbnail

Jasov, 8. 12. 2017

V piatok 8. decembra 2017 sa konal v základnej škole /ZŠ/ Jasov 8. ročník krajského matičného festivalu v prednese Hronského rozprávok a povestí - HRONSKÉHO JASOV. Žiaci ZŠ z Košického a Prešovského kraja svojim prednesom rozprávok vzdali hold Jozefovi Cígerovi Hronskému , ktorý bol nielen zakladateľ matičnej Neografie, vynikajúci spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor, nakladateľ, publicista ale aj významný autor literatúry pre mládež.
Hlavným organizátorom tejto nádhernej parády slovenských rozprávok bola ZŠ Jasov , spolu s
Maticou slovenskou, ktorú zastupovali MO MS Košice - Myslava. Ďalšími spolu organizátormi boli starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy a odbor školstva OÚ v Košiciach.
Ako sa vyjadrili učitelia, ktorý prišli z celého východu SR, tak nádherne upravenú školu, ako mohli vidieť v čarokrásnom Jasove, už dávno nevideli.
Z Košického a Prešovského kraja sa predstavilo takmer 60 recitátorov z viac ako 20. tich ZŠ zo Svidníka, Stredy nad Bodrogom, cez Humenné, Sečovce, Kecerovce, Lipník pri Bardejove , niekoľké školy z Košíc, domáceho Jasova, Smižian až po školy v Spišskej Novej Vsi.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Erudované poroty na čele s predsedníčkami porôt Mgr. Renátou Kozelovou a Mgr. Evou Kozárovou to mali pre vysokú kvalitu prednesov veľmi ťažké pri rozhodovaní. Hlavne v druhej kategórii , kde boli udelené po dve druhé a tretie miesta.
1. kategória
1. miesto: Terézia Trcková, ZŠ, Kežmarská, Košice
2. miesto: Dávid Pollan, ZŠ, Námestie L. Novomeského 2, Košice
3. miesto: Anetta Sadivová, ZŠ Komenského 22, Svidník

2. kategória
1. miesto: Laura Novotná, ZŠ Smižany Povýšenia sv. Kríža
2. miesto: Leonard Ďuraško, ZŠ Kecerovce
Laura Kopsová, ZŠ Cyrila a Metoda, Košice
3. miesto: Liliana Tóthová, ZŠ Streda nad Bodrogom
Ján Horváth, ZŠ Jasov

Okrem ocenených na prvých troch miestach v obidvoch kategóriách boli žiaci ocenení Cenami generálneho riaditeľa LYNX s. r. o Košice, Cenami Matice slovenskej, Cenami poslanca NR SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc, Cenami starostu obce Jasov Ing. Gabriela Nagya a Cenami riaditeľky ZŠ Jasov PaedDr. Alžbety Mačatovej.
Ostatní ocenení recitátori nemôžu byť po prvý krát v histórii krajských matičných festivalov
uverejnení na webe Matice slovenskej , lebo sa počas víkendu stratili zoznamy, ktoré sa mali písať pre web Matice slovenskej v pondelok ráno. Týmto sa zúčastneným žiakom a ich pedagógom zo všetkých základných škôl z celého východu Slovenska úprimne za všetkých spolu organizátorov ospravedlňujeme.

Na ocenených žiakov čakali hodnotné knihy a farebné diplomy Matice slovenskej / MS /, ktoré venovali do festivalu starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy , generálny riaditeľ LYNX s.r.o Košice Ing.
Róbert Kollár, poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc a zakladateľ festivalu - predseda MO MS v Košiciach Myslave František Mrva
Žiaci z východu Slovenska boli počas vyhodnotenia výsledkov obdarovaní okrem hore uvedených hodnotných cien aj balíčkami mikulášskych dobrôt , kvalitného občerstvenia a slávnostného obeda pre zúčastnených učiteľov , ktoré do tejto nádhernej matičnej prehliadky Hronského rozprávok a povestí venovala riaditeľka ZŠ Jasov Dr. Alžbeta Mačatová. Všetkým účastníkom tejto nádhernej prehliadky Hronského rozprávok a povestí venoval sladkosti vďačný donor krajských matičných festivalov pán riaditeľ Metro Košice Ing. Peter Miklovič.
Veľké poďakovanie patrí riaditeľke domácej školy v Jasove PaedDr. Alžbete Mačatovej, ktorá so svojim pedagogickým kolektívom , ale aj so starostom obce Jasov Gabrielom Nagyom zabezpečila kvalitnú logistiku tejto veľkej parády Hronského rozprávok a povestí . A okrem toho už tretí rok zabezpečila pre do prevádzajúcich učiteľov , spolu so starostom Jasova z ich vlastných finančných prostriedkov slávnostné obedy pre všetkých zúčastnených učiteľov, ktorí sprevádzali žiakov z celého východu Slovenska.... povedal na záver zakladateľ krajského matičného festivalu František Mrva.

Článok spolu s fotografiami (pdf)

článok neprešiel jazykovou úpravou