DOBRÉ MENO MATICE


//DOBRÉ MENO MATICE

Ako dlhoročný matičiar som vždy kládol dôraz na to, aby naša národná a kultúrna ustanovizeň pokračovala v tom, čo bolo dobré v minulosti. Medzi matičné priority patrilo vždy divadlo. Matica stála pri zrode Ústredia slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD) aj pri zrode Divadelných pretekov v Martine. Všetko to bolo do roku 1948, pred sedemdesiatimi rokmi sa tieto aktivity zjednotili do tzv. „ľudovej umeleckej tvorivosti“. Určité oživenie nastalo v roku 1969, keď vznikol Zväz divadelných ochotníkov Slovenska, neskôr pretransformovaný do Združenia divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS). Ten sa aj v deväťdesiatych rokoch stal kolektívnym členom Matice slovenskej, ale táto organizácia zostala pasívna, ochotníci na Slovensku sa „rozbehli“ do viacerých organizácii. Nakoniec sa v roku 2012 podarilo vytvoriť základ budúceho Divadelného odboru, ktorý k dnešnému dňu má takmer štyridsať kolektívnych členov s viac ako päťsto členmi a po Mladej Matici je druhým najväčším záujmovým odborom.
Nie o tom som však chcel rozprávať. Nové, omladené vedenie MS sa rozhodlo, že medzi prioritami matičnej činnosti bude aj ochotnícke divadlo. Od slov nie je ďaleko k činom. Matica slovenská patrila k organizačným partnerom už 96. ročníka Scénickej žatvy, ktorá sa konala v dňoch 29. 8. – 2. 9. 2018 v Martine a to, že na tomto najstaršom divadelnom festivale zasvietil aj znak Matice slovenskej, podobne ako tomu bolo na Východnej, mal nemalú zásluhu podpredseda MS Marek Nemec. Práve túto súťaž slovenských divadelných súborov, spojenú s prehliadkou s medzinárodnou účasťou, predsa Matica slovenská musí podporovať.
Keď sme už pri zahraničnej účasti – mal som tú česť stráviť na festivale posledné tri dni. Sprevádzal som zahraničných Slovákov zo Srbska. Konkrétne išlo o žiakov slovenského gymnázia v Kovačici. Tu pracuje Gymko teater pod režijným vedením Fedora Popova. Na divadelnom festivale sa predstavili hrou Vesny Ognjenović a Budimíra Nešić: Pozdrav niekoho. Hra hovorí o problémoch a osudoch detí bez rodičovskej starostlivosti. Ide o pravdivé svedectvá detí z polepšovne v Zemune. Predstavenie sa divákom páčilo.

Myslím si, že za tie tri dni som spoznal, že divadelníci v Srbsku majú tie isté problémy ako divadelníci na Slovensku. Zistil som, že naša enkláva v Srbsku je životaschopná, udržiava si svoj slovenský jazyk, svoje slovenské povedomie, a to aj 17 – 18-roční tínedžéri. Dobre sme si porozumeli. Na záver podujatia sme sa srdečne rozlúčili a ja som im odovzdal divadelné hry, slovenské ľudové hry a riekanky z našej matičnej knižnice v Liptovskom Mikuláši. Boli veľmi spokojní a ďakovali nielen mne osobne, ale predovšetkým Matici slovenskej, ktorá sa o nich celé tri dni starala. A to je pre našu organizáciu to najlepšie vysvedčenie. Osobne si myslím, že nové mladé vedenie MS nastúpilo dobrú cestu. Stavia na tom, čo bolo v minulosti dobré a čo sa osvedčilo, a ochotnícke divadlo na Slovensku bolo a je vždy dobré. Presvedčil nás o tom aj 96. ročník Scénickej žatvy v Martine, ktorého bola Matica slovenská spoluorganizátorom.

 

PETER VRLÍK

tajomník Divadelného odboru MS

2018-09-25T09:16:36+00:006 septembra 2018 |Žilinský kraj|
X