Dobšinská nota 2016


//Dobšinská nota 2016

V priestoroch divadelnej sály Kultúrneho domu v Dobšinej sa 21. apríla 2016 uskutočnil tretí ročník obľúbenej speváckej súťaže s názvom Dobšinská nota. Toto podujatie usporiadalo Mesto Dobšiná, Calisto s.r.o. a Centrum voľného času detí a mládeže Dobšiná. Tretí ročník súťaže bol obohatený o kategórie, kde súťažiť mohli aj starší speváci. Súťaž mala charakter jednokolovej súťaže, v ktorej sa stretli amatérski speváci rozdelení do vekových kategórií 0 až 14 rokov, 15 až 30 rokov a 31 až 100 rokov. Prihlášky bolo možné podať do 15. apríla a dovedna sa prihlásilo dvanásť súťažiacich z okresu. Ako uviedli organizátori, cieľom Dobšinskej noty je vzbudiť u mladých ľudí záujem o modernú hudbu, dať možnosť reprezentovať svoju osobnosť na verejnosti, tiež propagovať a zviditeľniť spevácke talenty. Po krátkom privítaní súťažiacich a členov poroty v zložení K. Kun, M. Lipták, M. Rybárová a M. Lada, sa na pódiu v asi dvojhodinovom programe striedali speváci, ktorí neraz svojim výkonom príjemne prekvapili. Pestrý hudobný program obohatili svojim vystúpením mladí tanečníci zo záujmového útvaru Dance Klub, ktorý vedie CVČ Dobšiná.
Po doznení poslednej súťažnej piesne sa porota odobrala na krátku poradu, kde určila víťazov jednotlivých kategórií a absolútnych víťazov Dobšinskej noty 2016.
V prvej kategórii 0 – 14 rokov sa víťazmi stali: 1. miesto: Radoslava Bohmova ,2. miesto: Michaela Miturová, 3. miesto: Samuel Kelecsényi.
V druhej kategórii 15 – 30 rokov: 1. miesto: Miriam Gallová, 2. miesto: Monika Červenáková. V tretej kategórii 31 – 100 rokov: 1. miesto: Katarína Böhmová, 2. miesto: Milan Capák. Za absolútnych víťazov Dobšinskej noty boli vyhlásení títo súťažiaci: 1. miesto: Miriam Gallová, 2. miesto: Monika Červenáková, 3. miesto: Katarína Böhmová. Pre víťazov boli pripravené hodnotné hudobné ceny, ktoré do súťaže venovali organizátori, ktorí sa tešia na budúci ročník súťaže.

http://mestodobsina.sk/dobsinska-nota-2016-plna-spevackych-talentov/

Ing. Zlatica Halková
DMS Rožňava
článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-04-25T16:35:45+00:0025 apríla 2016 |Košický kraj|
X