Dom Matice slovenskej oslávil svoje 25. narodeniny

thumbnail

L. Mikuláš, 7. 12. 2016

Dňa 7. decembra 2016 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil Galavečer Matice slovenskej. Toto podujatie sa konalo z príležitosti 25. výročia otvorenia Domu MS v našom meste. Dom MS pôsobí ako metodické pracovisko pre matičnú činnosť s pôsobnosťou Liptova a Oravy. V týchto regiónoch pracuje celkom 18 Miestnych odborov MS (desať v Liptove, osem na Orave). Pracujú tu aj tri odbory Mladej Matice, a dva záujmové odbory divadelný a športový. V Dome Matice pracujú aj kluby filatelistov, paličkovanej čipky, Spoločnosť M. R. Štefánika, Klub chovateľov poštových holubov, Okresná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska, matiční divadelníci, Klub slovenských turistov Jasna. Celkove v Miestnych odboroch MS pracuje 879 členov a v rámci klubov v Dome MS je to ďalších 221 členov.
Práve im a nie len im, ale aj širokej mikulášskej verejnosti bol venovaný tento slávnostný program. Moderátorkou večera bola tajomníčka MO MS a riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého Marcela Feriančeková. Privítala vzácnych hostí: Rudolfa Urbanoviča, štátneho tajomníka MV SR, prednostku Okresného úradu Lenku Mitrengovú, primátora nášho mesta Jána Blcháča , predsedu MS Mariána Tkáča, správcu MS Maroša Smolca, predsedu Dozorného výboru MS Štefana Martinkoviča.
Celý program bol rozdelený do viacerých blokov a vystúpení. V rámci kultúrneho programu vystúpili súbory: FS Stráne Važec, ženská spevácka skupina z Východnej, recitátorka Vanda Balonová z Kráľovej Lehoty, gajdoši a dievčenská muzika z Oravskej Polhory, heligonkári spod Choča Istebné, FS Orava z Dolného Kubína, tanečníčky z CVČ Tvrdošín, recitátor z Trstenej, Slováci zo Spolku Slovákov v Poľsku a FS Stankovany.
S príhovormi vystúpili riaditeľ Domu MS Marek Nemec, predseda MS Marián Tkáč, správca MS Maroš Smolec a primátor mesta Ján Blcháč. V rámci podujatia bola do života uvedená publikácia autora Petra Vrlíka, dlhoročného pracovníka Domu MS, spisovateľa a publicistu. Knihu do života uviedol správca MS Maroš Smolec, riaditeľ DMS Marek Nemec a predseda Krajskej rady MS Milan Stromko.
V rámci podujatia boli niektorí prítomní ocenení Cenou Domu Matice slovenskej. Za dobrovoľnú prácu v matici slovenskej boli ocenení: Ivan Bubelíny (MO MS Liptovský Mikuláš), manželia Margita a Michal Hybenovci (MO MS Važec), Magdaléna Lucká (MO MS Tvrdošín), Ľubomír Lucký (MO MS Trstená). Za prácu ktorá je nápomocná v matičných aktivitách boli ocenení títo predstavitelia samosprávy: Ján Blcháč , primátor Liptovského Mikuláša, Ivan Šaško , primátor Tvrdošína, Vladimír Kapríni, starosta obce Kráľova Lehota, Erik Gemzický, starosta obce Ľubeľa, Vladimír Urban, zástupca starostu obce Stankovany, Dana Guráňová, vedúca odboru mládeže, športu a kultúry MsÚ Liptovský Mikuláš a Adam Záň , kultúrny pracovník z Dolného Kubína. Za vzorné reprezentovanie Slovenska a zviditeľnenie regiónov Liptova a Oravy ocenenie získali títo športovci. Osobne si ho prevzali : olympionik Michal Martikán, paraolympionička Alena Kánová a víťaz Stanley cup v sezóne 2003/2004 Martin Cibák. Ocenenie si osobne neprevzali hokejista Marek Uram, olympionička Elena Kaliská a bývalý futbalista, poslanec NR SR Dušan Tittel. Cenu si prevzali aj Slováci z Poľska. Predseda MS odovzdal primátorovi mesta Liptovský Mikuláš Jánovi Blcháčovi Striebornú cenu Matice slovenskej za jeho prístup a ústretovosť voči Matici slovenskej, ktorej je zároveň aj aktívnym členom.
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 400 divákov. Na záver 75 účinkujúcich zaspievalo hymnu Slovenskej republiky. Liptovský Mikuláš je mestom kultúry, sú tu múzea, galérie, kultúrne inštitúcie , nezastupiteľné miesto tu má Matica slovenská a jej dvadsaťpäťročný dom. Prajeme pracovníkom Domu MS ďalších úspešných a plodných rokov v ich činnosti v prospech nášho národa.

(PSV)

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia