Dom Matice slovenskej v Rožňave mení účastnícke listy za vzácne knihy


//Dom Matice slovenskej v Rožňave mení účastnícke listy za vzácne knihy

Od nepamäti sa ľudstvo pokúša vystihnúť a zachytiť krásu jedinečného okamihu. Skúšame to maliarstvom, sochárstvom, hudbou aj poéziou. A práve poézia v podobe krásnej piesene či emotívnej básne sa niekoľkokrát ročne stáva inšpiráciou pre mladých umelcov – recitátorov.
Poézia máva rôzne podobenstvá, najčastejšie je spájaná s kategóriou umeleckého prednesu. Prednes sa považuje za kráľovskú disciplínu, ktorá v sebe zahŕňa talent recitátora, jeho schopnosť pracovať s množstvom emócií, umenie pretvárať písaný text do komunikovaného. Dom Matice slovenskej v Rožňave sa prostredníctvom jeho riaditeľky Ing. Zlatky Halkovej zaviazal oceniť súťažiacich, ktorí sa preukážu piatimi účastníckymi listami z prednesových súťaží organizovaných MS.
V okrese Rožňava sa vďaka tejto súťaži rozpútal boj o účastnícke listy.
Prvé ocenenie v podobe vzácnej knihy si prevzal Tomáš Damian Šoltész zo Základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave. Neskôr k nemu pribudli žiačky zo Základnej školy v Dobšinej – Jana Novotná, Terézia Vikartovská, Katarína Krivanská. Trojicu ocenených škôl zavŕšila Ivanka Leštachová z Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave, ktorá nesklamala a po odchode zo ZŠ akademika Jura Hronca ostala naďalej verná umeleckému prednesu.
Oceňovanie účastníkov recitačných súťaží vďaka Matici slovenskej má nielen motivačný charakter, ale najmä dáva šancu uspieť aj mladým recitátorom, ktorí síce nezakúsili víťazstvo, ale mali odhodlanie zvíťaziť, silu opätovne sa zúčastniť a vôľu nevzdať sa.

PhDr. Zuzana Ujháziová,
predsedníčka predmetovej komisie slovenského
jazyka a literatúry pre okres Rožňava

ZŠ Juraja Hronca Rožňava

ZŠ Dobšiná

2018-12-02T17:23:08+00:002 decembra 2018 |Košický kraj|
X