„Dva poklady vo Východoslovenskom múzeu Košice“

thumbnail

Košice, 20. 5. 2017

Historická účelová budova Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach je známa tým, že v priestoroch suterénu je trvalo inštalovaná výstava „Košický zlatý poklad“. Pri príležitosti Noci múzeí, Východoslovenské múzeum okrem iného ponúklo záujemcom tieto podujatia:

Osobnosti – prezentácia osobností Košíc a Východoslovenského múzea v Košiciach / 20 osobností.
Slovenský ornament majstra Kostelníčka – prehliadka výstavy /osobnosť majstra Kostelníčka (žiak Eugena Króna).
Nakresli svoj ornament – tvorivé dielne k výstave Slovenský ornament majstra Kostelníčka.

Poklad slovenského národa, ornament, mal prím počas Noci múzeí. Tvorivé dielne pripravila a realizovala PhDr. Gabriela Čiasnohová – matičiarka, členka Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej a lektorka SEM HUMNO v Košiciach - v spolupráci s etnologičkou VSM, Mgr. Ľudmilou Mitrovou. Aktívne pomáhala i stredoškoláčka, dobrovoľníčka Kristínka. Záujemcovia si najprv popozerali výstavu. Deti a mládež kreslili / vyfarbovali ornamenty majstra Kostelníčka. Zvierací i rastlinný ornament zaujal mladšie deti. Školáci a mládež zas uprednostnili Kostelníčkovo dekorované písmo. Na priebeh tvorivej dielne sa prišiel pozrieť riaditeľ múzea PhDr. Róbert Polák, neskôr aj Mgr. Katarína Ščerbanovská i ďalší pracovníci múzea. Z matičiarov to bol predseda Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej, Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., i členka MO MS v Košiciach, Ing. Beatrica Korfantová. Záujem verejnosti prekonal očakávanie organizátorov.

Organizátori tvorivých dielní dňa 20.5.2017: Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Východoslovenské múzeum Košice, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko, ZO regionalistiky MS
článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotogalériou (pdf)