Dvadsať rokov od úmrtia Jána Siráckeho


//Dvadsať rokov od úmrtia Jána Siráckeho

Na sklonku minulého storočia odišiel spomedzi nás bard slovenskej historiografie, vzťahujúcej sa najmä na osud a život dolnozemských Slovákov. Stál aj pri zrode nášho Spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku.
Narodil sa 29. mája 1929 v Báčskom Petrovci (Srbsko). V období prebiehajúcej druhej svetovej vojny a bezprostredne po nej sa aktívne zapájal do protifašistického hnutia a od jesene 1944, ako 15 ročný, bol príslušníkom slovenskej XIV. vojvodinskej brigády.
Aktívne sa zapájal do novinárskej práce ako redaktor Hlasu ľudu, Pravdy a Kultúrneho života. Absolvoval FFUK v Bratislave. Neskôr bol vedeckým tajomníkom a redaktorom v Historickom ústave SAV, v rokoch 1961 – 1964 bol šéfredaktorom Vydavateľstva SAV. Po návrate do Historického ústavu SAV v roku 1965 obhájil dizertačnú prácu „Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí“, ktorá vyšla knižne v dvoch vydaniach (1966, 1971).
V roku 1968 začal pracovať v Matici slovenskej a stal sa riaditeľom novozaloženého Ústavu pre zahraničných Slovákov, kde pôsobil až do roku 1990, keď odišiel do dôchodku. Zomrel 28. októbra 1998, dva dni pred ustanovujúcim Valným zhromaždením MS a oficiálnym vznikom občianskeho združenia Spolok Slovákov z Maďarska, na ktorom má významný podiel.
Od roku 1973 sa venoval výlučne vedeckovýskumnej činnosti. Ako prvý profesionálny historik pri výskume slovenského vysťahovalectva priniesol nielen nové faktografické, ale aj teoreticko-metodické poznatky, vyjadrené v monografiách, ale aj v syntézach. S autorským kolektívom vydal knihu Slováci vo svete (1981) a v roku 1985 samostatne Dlhé hľadanie domova. Napísal aj texty do obrazových kníh Juhoslávia (1965, 1980) a Jadran (1966). Bol priekopníkom pri organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi. Preložil množstvo srbských prác a historickej literatúry. Prekladal aj z chorvátskej, slovinskej a macedónskej literatúry. Z češtiny, ruštiny a maďarčiny prekladal odborné a politické práce.
Vladimír Mináč o ňom napísal: „Ján Sirácky urobil dobrú a nie malú prácu. Stojí na začiatku a zatiaľ aj trochu osamotene na dôležitom úseku slovenskej historiografie.

PaedDr. Anna Piláriková,
predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

2018-11-27T16:02:09+00:0020 novembra 2018 |Zahraničie|
X