Dvadsiate výročie Svetového dňa poézie v Spišskej Novej Vsi


//Dvadsiate výročie Svetového dňa poézie v Spišskej Novej Vsi

… Nuž, Bohu vzdajte česť a chválu, ak básnika vám požehnal, čo, v srdci lásku neskonalú k vám, slúžiť vás zve ideálu… (Pavol Országh Hviezdoslav)

 

Matica slovenská v Spišskej Novej Vsi, deň 21. marec, vyhlásený UNESCO ako Svetový deň poézie, venovala slovenskej poézii. Oslovila na Slovensku všetky DMS „Nech slovenská poézia v tento deň znie celou našou vlasťou.“ Pozvanie prijali DMS v Nitre, Galante, Rožňave a OP v Stropkove. Mesto nám umožnilo osadenie City Light, s grafikou Ing. E. Labaja a grafickou úpravou Bc. T. Stašíkovej. K spolupráci pozvala Školský úrad, oddelenie školstva, mládeže a športu. Prostredníctvom PaedDr. Š. Šimku, materské, základné školy, dostali plagátiky pripravovanej akcie (zabezpečila Ing. E. Kalafutová), informáciu o nej a žiadosť, aby tento deň na hodinách slovenského jazyka znela slovenská poézia. Bonusom bolo aj poslanie básní primeraných veku I. aj II. stupňa žiakov ZŠ. Do projektu sa zapojili tri materské školy. Na Komenského a Tomášikovu ulicu prišli recitovať aj členovia DS Hviezdoslav A. Wachterová, J. Gavlák , ktorý sa presunuli na ZŠ Komenského ulica k žiakom I. stupňa, kde žiaci svojimi prednesmi aj čítaním básni prekvapili.

Žiakom II. stupňa venoval svoje odborné znalosti PaedDr. Š. Šimko. Na ZŠ Z. Nejedlého pani učiteľka Mgr. A. Dluhošová prejavila záujem o pripravovanú akciu MS. Recitátorka M. Findurová svoje recitačné schopnosti odovzdala žiakom I. aj II. stupňa a presunula sa na ZŠ Kožuchova ulica k žiakom I. a II. stupňa. Člen DS Hviezdoslav Ing. P. Konig recitoval žiakom I. stupňa na ZŠ Nad medzou. Na II. stupni odznelo autorské čítanie Mgr. D. Dubivskej, bývalej žiačky tejto školy. B. Tauberová, členka DS Hviezdoslav v ZŠ Levočská ulica, recitovala žiakom I. aj II. stupňa. Na ZŠ Javorová a Hutnícka sa hovorilo tiež o poézii. V predpoludňajších hodinách sa členovia DS Hviezdoslav aj autorka presunuli do Gymnázií Školská ulica a Š. Mišíka a Hotelovej akadémie.

V Strojníckej akadémii popoludnie pripravoval Ing. Mgr. P. Kraus a pozval A. Medúza, člena DS Hviezdoslav. Vo všetkých školách bola pripravená výstavka zbierok poézie. V popoludňajších hodinách už spomínaní členovia DS Hviezdoslav a recitátorka vstúpili do priestorov štyroch reštaurácií s kávičkou a čokoládou na Zimnej i Letnej ulici a prekvapili zákazníkov a odovzdali im svoje recitačné umenie. Na všetkých stoloch, ktorými disponoval podnik, už od rána boli položené básne pre záujemcov o čítanie poézie. Bolo pripravených 164 básní od 40 básnikov. A v detských kútikoch od štyroch autorov. Spišská knižnica pripravila pre návštevníkov oddelenia poézie aj darček. Naše putovanie mestom sa skončilo fotografovaním pri reklamnom paneli našej aktivity a následne v predajni kníh, kde Ing. P. Konig zarecitoval úryvok z Hájnikovej ženy od P. O. Hviezdoslava.

Celý projekt organizačne riadila predsedníčka MO MS Mgr. J. Prochotská s Ing. E. Kalafútovou s pomocou Mgr. R. Wencelovej. Finančnú pomoc nám poskytol aj DMS. O naše snaženie prejavila záujem aj TV Reduta a rádio Regina – východ. Ešte aj slnečné lúče prispeli k nádhernej atmosfére podujatia, venovanej poézii.

 

Mgr. J. Prochotská

2019-03-26T15:09:29+00:0026 marca 2019 |Košický kraj|
X