Ekumenické Vianoce 2018 v Brezne


//Ekumenické Vianoce 2018 v Brezne

Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne spolu s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku rímskokatolíckou cirkvou a gréckokatolíckou cirkvou, pôsobiacimi na území mesta, pripravil koncert – Ekumenické Vianoce.

Dvaja významní predstavitelia slovenského národa Dr. Karol Kuzmány – evanjelický superintendant a Dr. Štefan Moyses – katolícky biskup sa stali symbolom náboženskej znášanlivosti. Po založení Matice slovenskej v roku 1863, prvej slovenskej kultúrnej ustanovizne, sa jej prvým predsedom stal Štefan Moyses a prvým podpredsedom Karol Kuzmány. Obaja sa snažili o všestranný rozvoj národnej kultúry, vedy a vzdelávania. Predstavovali takmer legendárnu dvojicu, symbolizujúcu preklenutie konfesionálnych rozporov. Zrodila sa moysesovsko-kuzmányovská tradícia, symbol jednoty národa, tolerancie a vznik moderného ekumenizmu. Ich spolupráca a vzájomné porozumenie sa stali príkladnou i pre ďalšie generácie dodnes.

V meste Brezne sa koná tento koncert venovaný ekumenizmu po tretíkrát. Prvý sa konal v roku 1996, druhý o desať rokov neskôr a tretí mal pôvodný termín rok 2016. Jeho iniciátorom, scenáristom a režisérom bol dlhoročný matičiar Jožko Prepletaný. Pripravil i tretí scenár podujatia, ale nečakane nás opustil 4. decembra 2016 a nechal scenár rozpracovaný… Chvíľku trvalo, kým sa nám jeho rozpracované myšlienky podarilo dokončiť, ale podarilo sa a koncert sa uskutočnil.

Poďakovanie patrí pani Betke Prepletanej, ktorá nám poskytla podklady manžela k príprave koncertu a pani Stele Ihringovej, ktorá scenár dopracovala s veľkým entuziazmom. Všetkým účinkujúcom – veriacim gréckokatolíckej cirkvi s ich liturgickými piesňami i koledami, Speváckemu zboru mesta Brezna s vianočnými piesňami od E. Paschu a J. Egryho a Folklórnemu súboru Mostár za hru Betlehemci a koledy z Horehronia, Oravy a Liptova. Poďakovanie patrí i predstaviteľom cirkví pôsobiacich v meste Brezne za ústretovosť a ochotu podieľať sa na organizovaní koncertu. A všetkým prítomným, ktorí prijali pozvanie a na koncerte sa zúčastnili.

Na záver koncertu všetci traja kňazi udelili prítomným požehnanie a tým zavŕšili tretí ročník koncertu Ekumenické Vianoce v Brezne.

A aby všetci odchádzali domov i veselo naladení, folkloristi zaspievali vianočnú koledu. K ich spevu sa pridali aj prítomní diváci a tak podujatie sa nieslo v duchu moyzesovsko-kuzmányovskej tradície, adventných zvykov a vianočných kolied.

Koncert sa konal s finančnou podporou Matice slovenskej.

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.,
predsedníčka MO MS Brezno

Fotogaléria:

https://photos.google.com/share/AF1QipMqdw6WhcLXXO3ODc-H3k8zf6-2OeQOfPZvoKWWVq7E_lqIjxuNK7kG9fUMPpDyNQ/photo/AF1QipOAzWg4MCbOnMaw-ORtjbM7CEKBCScCHfg0qT-t?key=STNWc0lPY2xaaC12MkF1LW1ZVW90SUpBSGpyLXRn

 

2019-01-08T15:45:12+00:008 januára 2019 |Banskobystrický kraj|
X