Matica slovenská zastúpená MO MS Košice - Myslava, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach, mesto Košice, odbory školstva OÚ v Košiciach a Prešove, Mestský úrad v Košiciach na Luníku 9 a Základná škola Ľudmily Podjavorinskej v Košiciach

Vás pozývajú
na 7. ročník krajského matičného festivalu v prednese rómskych piesní žiakov základných škôl Košického a Prešovského kraja

" Rómska pieseň 2017 "

Festival sa bude tento rok konať vo štvrtok 27. apríla 2017 od 09,00 hodiny v spoločenských priestoroch detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

Bude sa vystupovať v dvoch kategóriách / chlapci a dievčatá /od 4. ročníka ZŠ po ôsmy ročník ZŠ s hudobným doprovodom, alebo bez hudobného doprovodu.
Prihlášky zasielajte na číslo telefónu 0905 100 272, alebo na  srk.kosice@gmail.com, alebo na plkmrva@gmail.com.
Pre víťazov obidvoch kategórií sú pripravené hodnotné ceny od predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD., primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD, poslanca NR SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča,DrSc , generálneho riaditeľa Lynx Košice Ing.Robert Kollára a zakladateľa festivalu F. Mrvu.
Kvalitné občerstvenie pre všetkých zúčastnených, ale aj pre doprevádzajúcich učiteľov a porotu zabezpečí starosta MÚ m.č. Luník 9 v Košiciach Bc. Marcel Šaňa.
Účasť na tento matičný festival prisľúbili správca Matice slovenskej Mgr. Maroš Smolec , otec arcibiskup košickej Arcidiecézy Mons. Bernard Bober, vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc. a iné osobnosti.
Víťazi festivalu budú uverejnení aj s farebnou fotografiou v printových médiách .

Tešíme sa aj na účasť matičiarov z obidvoch krajov východného Slovenska!

za organizátorov - zakladateľ kraj. matičného festivalu "Rómska pieseň"
Ing. František Mrva 0905 100 272

Pozvánka (pdf)