2. ročník MATIČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky.

Informácie k podujatiu: Tento rok je turnaj súčasťou projektu Tréningové stolnotenisové centrum, v rámci ktorého ponúkame deťom na šport zamerané voľnočasové aktivity.

Turnaj je URČENÝ PRE ŽIAKOV - NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV základných škôl a osemročných gymnázií. Jeho súčasťou bude aj INTERAKTÍVNA VÝSTAVA 25 rokov histórie Slovenskej republiky.

Každý účastník si z podujatia odnesie pamätnú medailu. Žiakov môžu pedagógovia PRIHLÁSIŤ v rozsahu - meno, priezvisko, trieda, škola a kontakt na pedagóga /sprievod/ na Tel.č.: 0918 113 212 alebo Mail: dms.nitra@matica.sk DO 19. SEPTEMBRA 2018.

Veríme, že spolu s nami podporíte v deťoch súťaživosť a vzájomnú konfrontáciu s rovesníkmi z ostatných škôl.

Pozvánka (pdf)