Srdečne pozývame v rámci Roka Jozefa Miloslava Hurbana a jeho 200. výročia narodenia, na odhalenie busty a pamätnej tabule tejto výnimočnej osobnosti slovenských dejín.
Busta J. M. Hurbana - prvého predsedu Slovenskej národnej rady - bude odhalená 22. septembra 2017 (piatok) o 11,00 hod. v druhom najväčšom meste slovenska a to v Košiciach v rámci podpory národných aktivít v tomto meste a širšej košickej oblasti.
Súčasťou bude aj kultúrny program (podrobnosti v prílohe).
Odhalením busty si chceme pripomenúť aj slovenských hurbanovských dobrovoľníkov, ktorí vstúpili do mesta v roku 1849.