Matica slovenská - zastúpená Miestnym odborom  Matice slovenskej Košice - Myslava, Odbor školstva OÚ v Košiciach, Magistrát mesta Košice

v spolupráci so základnou školou  /ZŠ/ Postupimská 37 v Košiciach

 

Vás pozývajú

na 13. ročník krajského matičného festivalu

Dobšinského Košice

v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky a  autorských rozprávok.

 

Festival  sa uskutoční 27 . 10. 2017 (  piatok )  na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach.              

                                                ( sídlisko Dargovských hrdinov )

 Program súťaže:

08:00 - 08:35              Prezentácia

08:35 - 08:45              Slávnostné otvorenie súťaže

12:30                              Vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov súťaže

 

Recitátori budú súťažiť v troch kategóriách:

 

  1. kategória 2. - 4. ročník
  2. kategória 5. - 6. ročník
  3. kategória 7. - 8. ročník

ZŠ Postupimská sa nachádza na sídlisku Dargovských hrdinov , a dostanete sa tam   autobusmi č.71 a 72, alebo autobusovými linkami 15, 55 / z autobusovej stanice – zástavka  Colnica   a bus č. 54, ktoré chodia na toto sídlisko . Vystúpite na  zástavke Postupimská.

 Každá škola  môže vyslať do  každej kategórie po jednom  žiakovi.  Prihlášky s menom a priezviskom súťažiaceho, do ktorej kategórie je prihlásený  a názvom rozprávky zasielajte  E mailom na zspostupimska@gmail.com, alebo na postupimsk@gmail.com, alebo telefonicky na č. 055 7999897, alebo 055 7999899 do 24. 10.2017.

 Pre víťazov všetkých kategórií pripravili  hodnotné ceny ,  poslanec NR SR a exminister školstva SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD, generálny riaditeľ Lynx Košice Ing. Zoltán Kollár, riaditeľ Metro Košice Ing. Peter Miklovič a zakladateľ krajského matičného festivalu - predseda MO MS v Košiciach -Myslave  František Mrva

Vážené pani riaditeľky a riaditelia, prosíme Vás o účasť recitátorov na tomto festivale slovenských rozprávok.

                                                           za spolu usporiadateľov 

                                            vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach

                                                         Ing. Jozef  Javorka, CSc            

                                                                           a       

                                        zakladateľ  krajského  matičného festivalu –                                                                                                                  

    predseda MO MS v Košiciach – Myslave   Ing. František Mrva- 0905 100272

 

Pozvánka (pdf)