Slovenský historický ústav  Historický odbor Matice slovenskej

 Vás pozýva na

 odborné kolokvium

 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993

 

  1. januára 2017 o 15.00 hod.

 

v Knižnici slovenskej štátnosti Slovenského historického ústavu Matice slovenskej na Grösslingovej ul. 23 v Bratislave

 Program:

JUDr. Bruno Čanády: Federalizácia ČSSR ako predpoklad vzniku samostatnej Slovenskej republiky
Mgr. Roman Michelko: Referendum ako jedna z možností rozdelenia ČSFR?
PhDr. Anton Hrnko, CSc.: Bezprostredné okolnosti vzniku Slovenskej republiky z autopsie politika a historika

 

 Tešíme sa na Vás!

Pozvánka (pdf)