Miestny odbor Matice slovenskej  Rimavská Sobota

Vás  pozýva

na slávnostné odhaľovanie búst Jozefa  Škultétyho,  Samuela  Reussa, Izabely  Textorisovej

              dňa 23. mája 2018 

Program :    13.00 hod. – služby Božie v evanjelickom kostole

13.45 hod. – odhaľovanie búst v Aleji dejateľov

 

S finančnou podporou Mesta Rimavská Sobota, S finančnou podporou Matice slovenskej, SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota,

Kamenárstvo Ulický, s.r.o.,  STAVART, s.r.o. Ing.Blažej Zubáč

Pozvánka (doc)