Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe.
Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce približne stovky divadelných súbor a jednotlivcov, ktorí sa zúčastnia, postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadok.
Tieto postupové prehliadky zahŕňajú nasledovné oblasti divadla: amatérske divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, divadlo poézie, detská dramatická tvorivosť, umelecký prednes poézie a prózy.

Námet (pdf)

Program (pdf)