Odbor Mladej Matice vo Zvolene Vás ako spoluorganizátor pozýva na netradičné podujatie, ktoré spája šport a národnú históriu. Ide o akciu, ktorá dopĺňa program ústredných osláv SNP už po piaty krát.

Tešíme sa na Vašu účasť!