Rok 2017 Jozefa Miloslava Hurbana,  slovenského vlastenca.

MO MS Omšenie a Trenčianske Teplice, pod záštitou starostu obce Omšenie,

Vás pozývajú na 8. ročník turistickej vychádzky na OMŠENSKÚ BABU

23. apríla 2017 /nedeľa/

Zraz účastníkov o 13.00 hod. na námestí v Omšení.
Pitný režim je zabezpečený. Možnosť opekania z vlastných zdrojov.

Pozvánka (doc)