Srdečne vás pozývame na podujatie v dňoch 20. až 21. apríla 2018 v Michalovciach a Pavlovciach nad Uhom k tragickým udalostiam 80. výročia začatia Malej vojny 1938 až 1939 a tzv. Viedenskej arbitráže 1938.

Hlavný program je 21. apríla 2018 - bližšie v prílohe.
Súčasťou bude aj odhalenie pamätnej tabule hrdinovi Malej vojny Štefanovi Butkovi.

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka (pdf)