Evanjelický cirkevný zbor  Rimavská Píla, Miestny odbor Matice slovenskej v Tisovci

Vás srdečne pozývajú na

ADVENTNÝ    KONCERT,

ktorý sa bude konať

17.12.2017 o 16:00  v Evanjelickom kostole v Rimavskej Píle

Vstupné dobrovoľné!

Tešíme sa na Vás!