Dom Matice slovenskej v Nitre pozýva na besedu k novej publikácii

NITRA POHĽADOM FILATELISTU.

V rámci besedy si pripomenieme aj výročie narodenia Ľudovíta Velislava Štúra a
100 rokov od vzniku Česko-Slovenskej republiky.

Knižnú publikáciu predstaví samotný autor MVDr. Milan Šajgalík, predseda Klubu filatelistov 52-51 Nitra. Autor ponúka pohľad na históriu mesta cez poštové známky a pečiatky s pútavými presahmi do súčasnosti a z pohľadu súčasného návštevníka.

Možnosť zakúpenia knihy.
Vstup na besedu voľný.

Tešíme sa na Vás!