Slovenský ornament majstra Kostelníčka

Slovenské technické múzeum Košice, Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej Vás srdečne pozývajú na výstavu „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ v priestoroch STM – pracovisko ...

Krojované miniatúry

Slovenské ľudové kroje patria k tým najkrajším, čo ľudské ruky vytvorili. Každý kraj, región, či dedina oplýva krásou a mnohorakosťou odevu, na ktorý boli jeho nositelia právom hrdí.  Netradičný pohľad na regionálnu mnohotvárnosť ...

Spomienka na J. MILOSLAVA HURBANA

  „ Ak neukážeme teraz dačo veľkého, stratíme storočie   a kliatba ľahne na hroby naše !“                        /J. M. Hurban/   Dom i Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi pozývajú pripomenúť si pri 200.výročí narodenia ...