Slovenský ornament majstra Kostelníčka

Slovenské technické múzeum Košice, Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej Vás srdečne pozývajú na výstavu „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ v priestoroch STM – pracovisko ...

Krojované miniatúry

Slovenské ľudové kroje patria k tým najkrajším, čo ľudské ruky vytvorili. Každý kraj, región, či dedina oplýva krásou a mnohorakosťou odevu, na ktorý boli jeho nositelia právom hrdí.  Netradičný pohľad na regionálnu mnohotvárnosť ...

Divadelná hra Orol Tatranský

Vážení matiční bratia, OP Zvolen pozýva všetkých matičiarov na divadelnú hru Orol Tatranský v podaní divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ide o inscenáciu zo života Ľ Štúra, v ktorej samozrejme nechýba ani hrdina tohto roka ...