Slovenský ornament majstra Kostelníčka

Slovenské technické múzeum Košice, Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej Vás srdečne pozývajú na výstavu „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ v priestoroch STM – pracovisko ...

Krojované miniatúry

Slovenské ľudové kroje patria k tým najkrajším, čo ľudské ruky vytvorili. Každý kraj, región, či dedina oplýva krásou a mnohorakosťou odevu, na ktorý boli jeho nositelia právom hrdí.  Netradičný pohľad na regionálnu mnohotvárnosť ...

Medzinárodný deň materinského jazyka - Deň „Dobre vedieť“

Lučenec, Dom Matice slovenskej,   21.02. 2017 od 09.00 do 15.00 hod. Dvadsiaty prvý február je od roku 1999 vyhlásený UNESCOm a Organizáciou spojených národov (OSN) za Medzinárodný deň materinského jazyka. Týmto dňom si máme pripomenúť ...