Spomienkové stretnutie pri príležitosti 80. výročia Jána Orságha

Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči v spolupráci s Obcou Valča,Hudobným odborom MS a Vlastivedným odborom MS organizuje spomienkové stretnutie pri príležitosti 80. výročia J á n a   O r s á g h a od úmrtia významného valčianskeho ...