Odhalenie busty a tabule J. Miloslavovi Hurbanovi

Srdečne pozývame v rámci Roka Jozefa Miloslava Hurbana a jeho 200. výročia narodenia, na odhalenie busty a pamätnej tabule tejto výnimočnej osobnosti slovenských dejín. Busta J. M. Hurbana - prvého predsedu Slovenskej národnej rady - ...