Podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia Bela Pollu

Matica slovenská srdečne pozýva na podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia národovca, matičiara a historika PhDr. Bela Pollu, DrSc., dňa 24.9.2017 (nedeľa) do Ličartoviec a Obišoviec. Program (doc) Pozvánka (pdf)