SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA ŠTEFANA LEONARDA KOSTELNÍČKA

Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach, Univerzitná knižnica PU v Prešove a Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA ŠTEFANA LEONARDA KOSTELNÍČKA ...

Dni ochotníckeho divadla

Vo Zvolenskej Slatine MO MS organizuje druhý ročník dní ochotníckeho divadla. Podrobný program je na www.moms.estranky.sk Spoluorganizátormi sú obec, Inštitút vzdelávania MS, n.o a Podpolianske osvetové stredisko. Predpredaj abonentiek ...

Spieva naša rodina 2017

Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Obec Valča, Dom Matice slovenskej v Žiline, Hudobný odbor Matice slovenskej a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravujú druhý ročník prehliadky ...