Cyrilo-metodské matičné slávnosti

Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach Vás pozýva na tradičné matičné podujatie   Cyrilo-metodské matičné slávnosti   ktoré sa uskutočnia pri príležitosti 1155.výročia príchodu našich vierozvestcov a patrónov Európy dňa ...