Hauzírka

Tešíme sa na Vás! Prosíme Vás, ak sa rozhodnete, že nás poctíte Vašou prítomnosťou, potvrďte účasť koordinátorke projektu Eve Kuriakovej:  e- mailom  - kurjakovaeva@centrum.sk, alebo na tel. č. 0911948414.