Kardiovaskulárne ochorenia sú v našom regióne pomerne vážny problém. Pri akútnej zástave srdca je nevyhnutné postihnutému okamžite poskytnúť prvú pomoc. Pokiaľ príde sanitka, má odpoveď na otázku života a smrti v rukách záchranca. Môže to byť ktokoľvek z nás.
Rozhodli sme sa umiestniť automatický defibrilátor do priestorov nášho domu. Pevne veríme, že nikdy nebude musieť byť použitý, ak by ale predsa, výrazne laikovi môže pomôcť zachrániť život.
O tomto, ale aj o inom, by sme vám radi porozprávali vo štvrtok 11.10.2018 o 10:00 vo vestibule Domu Matice slovenskej v Komárne.

Súčasťou bude aj názorná ukážka a pripravujeme vám čerstvú štrúdľu a kakao.

Tešíme sa na vašu účasť.

Jozef Černek, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne