Matica slovenská - zastúpená MO MS Košice - Myslava mesto Košice a Slovenské technické múzeum v Košiciach
Vás pozývajú v rámci Dní mesta Košice

v stredu 3. mája 2017 o 10,00 h
v historickej sále Slov. technického múzea na Hlavnej 88 v Košiciach.

na 13. ročník krajského matičného festivalu v prednese slovenských rozprávok,

"Detské rozprávkové Košice 2017"

Je to matičný festival v prednese detí od 3 - 6. rokov z materských škôl Košického kraja, ktoré nevedia čítať ani písať, ale vedia perfektne recitovať slov. rozprávky.

Účasť na tejto matičnej paráde , ako to bolo aj vlani , prisľúbila STV - štúdio Košice.
Deti s oceneniami budú uverejnené aj s farebnou fotografiou v printových médiách.

Všetky súťažiace deti budú odmenené krásnymi rozprávkovými knihami, farebnými diplomami Matice slovenskej a balíčkami čokoládových dobrôt, ktorí do tohto, na Slovensku jediného festivalu venovali primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD, MPH, riaditeľ Metro Košice Ing. Peter Miklovič, generálny riaditeľ STM v Košiciach Ing. Eugen Labanič a zakladateľ matičného festivalu František Mrva.

Radi na tejto matičnej paráde privítame matičiarov z celého Slovenska!

za spolu organizátorov
zakladateľ matičného festivalu a predseda MO MS v Košiciach - Myslave
Ing. František Mrva 0905 100 272

Pozvánka (pdf)