Matica slovenská  zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej Košice - Myslava,Matica slovenská  zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej Košice - Myslava, Odbory školstva OÚ v Prešove a  Košiciach, Magistrát mesta Košice
v spolupráci so základnou školou  /ZŠ/ Postupimská 37 v Košiciach
Vás pozývajúna 13. ročník krajského matičného festivalu

Divadelné Košice Jozefa Adamoviča
Krajský festival  amatérskeho divadla žiakov zákl. škôl Košického a Prešovského kraja

Súťaž sa uskutoční 24. 11. 2017 ( piatok )  na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach.   ( sídlisko Dargovských hrdinov )

Program súťaže:
08:00 - 08:35 Prezentácia
08:35 - 08:45 Slávnostné otvorenie súťaže
13:00 Vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov súťaže

 ZŠ Postupimská sa nachádza na sídlisku Dargovských hrdinov , a dostanete sa tam  autobusmi č.71 a 72, alebo autobusovými linkami 15, 55 / z autobusovej stanice – zástavka  Colnica  a autobus č. 54, ktoré chodia na toto sídlisko . Vystúpite na  zástavke Postupimská.
Každá škola môže vyslať do   súťaže jeden  divadelný súbor v maximálnom počte 15 ochotníkov.  Divadelná hra môže trvať, vzhľadom na značný počet vystupujúcich súborov  max. 25 minút. Každá škola si musí priniesť vlastné zvukové nosiče /DVD, rádio magnetón/. Prihlášky s názvom školy, s počtom vystupujúcich a názvom  divadelnej hry  zasielajte  e-mailom na  plkmrva@gmail.com, alebo telefonicky na č.  mobilu  0905 100 272  do 20. novembra 2017.

Pre víťazov všetkých kategórií pripravili  hodnotné ceny   slovenská herecká legenda Prof. Božidara Turzonovová, exminister školstva SR a poslanec NR SR  doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD, Matica slovenská a zakladateľ krajského matičného festivalu Ing. František Mrva.
Hlavnú cenu pre absolútneho víťaza venoval generálny riaditeľ firmy LYNX Košice Ing. Róbert  Kollár.Vážené pani riaditeľky a riaditelia zákl. škôl z obidvoch krajov východného Slovenska, srdečne pozývame vaše  amatérske divadelné súbory na tento sviatok amatérskeho divadla v Košiciach.

za spolu usporiadateľov
zakladateľ festivalu  a  predseda
Miestneho odboru  MS v Košiciach - MČ Myslava
Ing. František Mrva  0905 100272