Vo Zvolenskej Slatine MO MS organizuje druhý ročník dní ochotníckeho divadla.
Podrobný program je na www.moms.estranky.sk

Spoluorganizátormi sú obec, Inštitút vzdelávania MS, n.o a Podpolianske osvetové stredisko.

Predpredaj abonentiek len do 11. 10. 2017