Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Obec Valča, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Hudobný odbor Matice slovenskej Vás srdečne pozývajú na 6. ročník stretnutia heligonkárov z rôznych kútov Slovenska

ECHO HELIGÓNKY 2018, ktorý sa uskutoční 5. mája 2018 o 14.00 h v Kultúrnom dome vo Valči.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka (pdf)