Miestny odbor Matice slovenskej v Martine Vás pozýva

na ďalší cyklus exkurzií HISTORICKÉ STAVBY MESTA.

Stretneme sa 19. marca 2018 o 15. hodine pred katolíckym kostolom.

Cieľ exkurzie: katolícky kostol, župný dom

Exkurzia sa uskutoční v každom počasí!

Tešíme sa na spoločné chvíle strávené s Vami!

Pozvánka (doc)