MATICA SLOVENSKÁ

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Vesa Farnosťou Bratislava–Devínska Nová Ves
si vás dovoľujú  pozvať
na jubilejný 25. ročník

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE

v dňoch 19. a 20. mája 2018

v Bratislave Devínskej Novej Vsi

z úcty k odkazom našich predkov a rodnej vlasti
organizátori pre vás pripravili pásmo slova, hudby a tancovv podaní súborov a sólistov
pre sviežosť ducha, potvrdenie spolupatričnostia uchovanie tradícií

v sobotu 19. mája 2018
15°° h. spomienka na spisovateľa Ruda Slobodu

v SNM Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku

s autorom jeho pamätníka

akad. sochárom Alexandrom Ilečkom

Milan JAMBOR                      Juraj STREMPEK
starosta MČBA-DNV                 predseda MO MS DNV

 

Andrej KALAMEN                Peter KRUG
správca farnosti DNV             riaditeľ festivalu

PROGRAM
v nedeľu 20. mája2018
hodová slávnosť v Devínskej Novej Vsi – slávnosť zoslania Ducha sv.

11°° h.Kostol Ducha svätého - slávnostná sv. omša

16°° h.pásmo piesní a tancov

veľká sála Istra centra (Hradištná 43)

Hlavný program:
1555h.SLNIEČKO DFS z materských škôl v DNV
16°°h. otvorenie festivalu
Základná umelecká škola DNV

Folklórny súbor BYSTRIČAN
Detský folklórny súbor KOBYLKA
Ženská spevácka skupina KYTICA

Folklórny súbor RODOKMEŇ
Ľudová hudba DUDÍCI

a husľový virtuóz Miroslav DUDÍK

mimoriadny hosť

sólista opery SND Miroslav DVORSKÝ

moderátor festivalu:

Vladimír Dobrík

 sprievodné podujatie

výstava historických vozidiel

pod záštitou akad. maliara Mariána Komáčka

v nedeľu 20. mája od 10°° h.

v záhrade Istracentra (Istrijská 6)
Pozvánka (pdf)