Matica slovenská ako jeden so spoluorganizátorov Vás srdečne pozýva

na Folklórny festival Východná 

Všetky informácie nájdete na: http://www.festivalvychodna.sk/

Svoj prezentačný stánok tam bude mať aj MS, tešíme sa na Vás!