Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej v Košiciach -Myslave Základná škola v Jasove, Obecný úrad v Jasove a Odbory školstva OÚ v Prešove a v Košiciach,

Vás pozývajú
na 8. ročník krajského matičného festivalu
H R O N S K É H O     J A S O V

v prednese Hronského rozprávok a povestí, ale aj pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky žiakov ZŠ Prešovského a Košického kraja
Súťaž sa uskutoční 8. 12. 2017 (piatok) v ZŠ Jasov

Program súťaže

09.00 – 09.30 Prezentácia
09.30 -11.45 Samotná súťaž
12,30 Vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov súťaže
Recitátori budú súťažiť v dvoch kategóriách /chlapci a dievčatá spolu/:
1 kategória 3. -5. ročník
2 kategória 6. -9. ročník

Do Jasova sa dostanete autobusmi z autobusovej stanice v Košiciach. S autobusmi smerom na Poproč, Jasov a Medzev.
Každá škola môže vyslať do každej kategórie po dvoch žiakoch. Prihlášky s menom a priezviskom súťažiaceho, do ktorej kategórie je prihlásený a názvom rozprávky zasielajte E mailom na zs.jasov@centrum.sk, alebo telefonicky na 055 4664122, alebo 0905 100272 do 6. 12.2016.

Pre víťazov obidvoch kategórií pripravili hodnotné ceny, predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč,PhD, poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič,DrSc, starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy, generálny riaditeľ Lynx Košice Ing. Róbert Kollár a zakladateľ krajského matičného festivalu Ing. František Mrva .

Riaditeľka ZŠ Jasov PaedDr. Alžbeta Mačatová , spolu so zakladateľom matičného festivalu F.Mrvom pripravili pre všetky súťažiace deti vianočné balíčky a občerstvenie a sprevádzajúcim učiteľom kvalitný obed, tak ako to bolo vlani.

za spolu usporiadateľov
vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc
a
predseda MO MS Košice -Myslava Ing. František Mrva 0905 100272