Matica slovenská  zastúpená Miestnym odborom  Matice slovenskej  v Košiciach  - Myslave, Základná škola  v  Jasove,  Obecný úrad v   Jasove,  Odbory školstva OÚ v Košiciach a v Prešove ,

Vás pozývajú

na 7 . ročník krajského matičného festivalu

J A S O V S K Ý   Z L A T Ý  S L Á V I K

v  prednese slovenskej, rómskej a rusínskej ľudovej piesne.

 

Matičný festival sa uskutoční 15. 06. 2018 (piatok)  vo vynovených priestoroch  ZŠ Jasov od 9,30 h.

 Speváci a speváčky  budú súťažiť v dvoch  kategóriách:

  1. kategória 5 - 9 ročník / chlapci  /
  2. kategória 5. - 9. ročník / dievčatá /

Do Jasova sa dostanete autobusmi z autobusovej stanice v Košiciach. Sú to autobusy  smerom na Poproč, Jasov a Medzev.   

Každá škola môže vyslať  na  matičný festival  po   dvoch  chlapcov a  dve dievčatá. Prihlášky s menom a priezviskom súťažiacich  a  z  ktorej ZŠ prídu zasielajte  E mailom na zs.jasov@centrum.sk, zs.jasov@gmail.com ,alebo  telefonicky na 055 4664122 a   0905 100272  do 12. 6.2018.

Pre víťazov obidvoch kategórií pripravili  hodnotné ceny starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy,  riaditeľka ZŠ Jasov PaedDr. Alžbeta Mačatová , predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, poslanec NR SR doc.Dušan Čaplovič,DrSc, generálny riaditeľ firmy Lynx s.r.o Košice  Ing.  Zoltán  Kollár a zakladateľ  matičného festivalu  František Mrva .

Budeme radi keď do Jasova prídete v ľudových krojoch, tak ako to bolo počas predchádzajúcich ročníkov.

 Všetci súťažiaci  dostanú kvalitné  občerstvenie, a doprevádzajúci učitelia  slávnostný obed, ktorý do matičného festivalu venovali riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Mačatová a  starosta obce Jasov Ing.Gabriel Nagy. Všetci zúčastnení speváci a ich učitelia navštívia zadarmo Jasovskú jaskyňu. Na spevákov a speváčky  , ktorí   prídu  na matičný festival  čakajú ocenenia v podobe  hodnotných kníh z Vydavateľstva MS, ako aj farebných diplomov Matice slovenskej  a samozrejme budú uverejnení v printových médiách aj s farebnou fotografiou.

Na ľudových  spevákov základných škôl  sa tešíme nielen z Košického kraja, ale aj z Prešovského kraja.

 Veľmi radi privítame matičiarov z obidvoch krajov východného Slovenska.                      

 za spolu usporiadateľov   zakladateľ festivalu, predseda MO MS v Košiciach - Myslave

 Ing. František Mrva  - 0905 100272   a starosta  obce Jasov Ing. Gabriel Nagy

Pozvánka (doc)