Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej v Košiciach - Myslave
Základná škola v Jasove
Obecný úrad v Jasove
Odbory školstva OÚ v Košiciach a v Prešove ,

Vás pozývajú

na 6 . ročník krajského matičného festivalu

J A S O V S K Ý Z L A T Ý S L Á V I K
v prednese slovenskej, rómskej a rusínskej ľudovej piesne. vyhlásenie

Matičný festival sa uskutoční 9. 6. 2017 (piatok) od 09,30 hodiny vo vynovených priestoroch ZŠ Jasov

Speváci a speváčky budú súťažiť v dvoch kategóriách:

1. kategória 5 - 9 ročník / chlapci /
2. kategória 5. - 9. ročník / dievčatá /

Do Jasova sa dostanete autobusmi z autobusovej stanice v Košiciach. Sú to autobusy smerom na Poproč, Jasov a Medzev.

Každá škola môže vyslať na matičný festival po dvoch chlapcov a dve dievčatá. Prihlášky s menom a priezviskom súťažiacich a z ktorej ZŠ prídu zasielajte E mailom na zs.jasov@centrum.sk, ,alebo telefonicky na 055 4664122 a 0905 100272 do 7. 6.2017.

Pre víťazov obidvoch kategórií pripravili hodnotné ceny starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy, riaditeľka ZŠ Jasov PaedDr. Alžbeta Mačatová , predseda Matice slovenskej Ing.Marián Tkáč, PhD, poslanec NR SR doc.Dušan Čaplovič,DrSc, generálny riaditeľ firmy Lynx s.r.o Košice Ing. Róbert Kollár a zakladateľ matičného festivalu František Mrva .

Budeme radi keď do Jasova prídete v ľudových krojoch, tak ako to bolo počas predchádzajúcich ročníkov.

Všetci súťažiaci dostanú kvalitné občerstvenie, a doprevádzajúci učitelia slávnostný obed, ktorý do matičného festivalu venovali riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Mačatová a starosta obce Jasov Ing.Gabriel Nagy. Na spevákov a speváčky , ktorí prídu na matičný festival čakajú ocenenia v podobe hodnotných kníh z Vydavateľstva MS, ako aj farebných diplomov Matice slovenskej a samozrejme budú uverejnení v printových médiách aj s farebnou fotografiou.

Na ľudových spevákov základných škôl sa tešíme nielen z Košického kraja, ale aj z Prešovského kraja .

Veľmi radi privítame matičiarov z obidvoch krajov východného Slovenska.

za spolu usporiadateľov
zakladateľ festivalu
predseda MO MS v Košiciach - Myslave
Ing. František Mrva - 0905 100272 a starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy

Pozvánka (doc)