Zoznam vatier spolu s podrobnosťami (xls)

 

dátum kraj miesto čas organizátori poznámka
7.7 ZA Varín - nad záhradkárskou osadou 20:00 SNS www.sns.sk
13.7 NR Šurany 17:00 MS mira@kesanka.sk
14.7 BB Hriňová - futbalové ihrisko 18:00 MS 0908 22 315
14.7 KE Vlachovo 20:00 MS, SNS, obec Vlachovo, JDS www.maticaroznava.sk
14.7 NR Levice 18:30 MS dms.levice@matica.sk
14.7 NR Nové Zámky 18:00 MS, SNS, mesto N. Zámky 0915/716 730
14.7 NR Hronské Kľačany - futbalové ihrisko 19:30 obec Hronske Klľačany www.hronskeklacany.sk
14.7 TN Handlová 16:00 MS, MO SNS, SMER - SD, DK, mesto Handlová http://www.dk.handlova.sk/, www.sns.sk
14.7 TT OP MS  Šamorín 17:00 MS libusa.kluckova@gmail.com
15.7 BB Kremnické Bane - stred Európy 17:00 MS, mesto Kremnica, obec Kremnické Bane  www.matica.sk
15.7 BB Medzibrod - futbalové ihrisko 17:00 MS, SNS, obec Medzibrod www.sns.sk
15.7 BB Šumiac 15:00 FS Šumiačan, obec Šumiac www.sumiac.sk
21.7 KE Cejkov 17:00 MS, obec Cejkov 056 6795 026
15.7 NR Maňa - vinohrady Stará Hora 19:00 SNS www.obecmana.sk
15.7 TT Banka - na Ahoji 19:00 obec Banka http://www.obecbanka.sk/
15.7 TT Madunice - tréningové ihrisko 19:00 SNS, obec Madunice http://www.madunice.sk/
15.7 TT  DMS Dunajská Streda 18:00 MS, Smer, SNS DS libusa.kluckova@gmail.com
15.7 ZA Stará Bystrica 18:00 obec Stará Bystrica www.starabystrica.sk
16.7 KE Košice - Horný Bankov 15:00 MS dms.kosice@matica.sk
16.7 NR Bánov 18:00 MS, SNS, obec Bánov 0905 947 636
17.7 TN Partizánske 21:00 MS, mesto Partizánske, Spoločnosť M.R.  Štefánika www.patizanske.sk
18.7 BB Rimavský Sobota - Dom MS 17:00 MS dms.rimsobota@matica.sk
21.7 BB Zvolenská Slatina - Čertov Vŕšok 20:15 MS, SNS, obec Z. Slatina www.moms.estranky.sk
21.7 NR Nitra - Dražkovský kostolík 18:00 MS lubko.klesto@zoznam.sk
21.7 TT Galanta - Dom MS 17:00 MS dms.galanta@matica.sk
22.7 TN Veľké Hoste - futbalové ihrisko 16:00 MS, obec Veľké Hoste, mikroregion Suchodolie www.velkehoste.sk
5.8 PO Štrba 17:00 MS  0905 823 072
26.8 PO Batizovce 15:00 MS 052 7756 312
1.9 BA Záhorská Bystrica - Plácek 16:00 MS, SZPB, obec Z. Bystrica www.zahorskabystrica.sk
9.9 BB Zvolen - Sekier 19:00 MS, OZ Občania Sekier Môťová branislavhusarzv@gmail.com
14.7 ZA Necpaly 20:30 SNS