Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Levoči

Vás v rámci Hlavných aktivít MS pre rok 2017 pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti
200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

„Kohlwald - J. M. Hurban na východnom Slovensku“,
ktorá sa uskutoční dňa 14.6.2017 o 10.00 h
pri soche Ľudovíta Štúra na Námestí Majstra Pavla v Levoči

Program pri soche Ľudovíta Štúra:
1.  Otvorenie
2. Štátna hymna
3. Príhovory hostí
4. Slávnostné kladenie vencov
5.  Záver
Program v kinosále mesta Levoča:

1. Otvorenie
2. Hymnická pieseň
3. Kultúrny program
4. Obed
5. Záver
Tešíme sa na Vašu účasť!

Podujatie organizované s finančnou podporou Matice slovenskej

Program (pdf)