Matica  slovenská zastúpená MO  MS  Košice - Myslava   a Súkromné hudobné a dramatické konzarvatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach

Vás pozývajú
na Koncert k 200. stému výročiu narodenia velikána slovenského národa Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý sa bude konať za  účasti študentov  košických vysokých škôl a stredných škôl  v reprezentačných priestoroch  Súkromného  hudobného  a  dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach.

Koncert sa bude konať pred zahájením  7. ročníka krajského matičného festivalu "Rómska pieseň 2017" ,

vo štvrtok  27. apríla 2017 od 09,00 hodiny.

Na úvod s krátkym referátom o živote a diele Jozefa Miloslava  Hurbana vystúpi správca Matice slovenskej a šéfredaktor Slov. národných novín Mgr. Maroš Smolec.

Potom bude nasledovať  30 min. koncert domáceho Orchestra ľudových nástrojov zo Súkromného hudonbého a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach pod vedením jeho zakladateľa  a  1. podpredsedu MO MS Košice - Myslava PaedDr. Gejzu Adama, PhD. Orchester bude vystupovať aj v prestávkach matičného festivalu.
Je nutné pripomenúť, že tento slávny orchester hral na počesť  takých svetových  osobností, ktoré navštívili SR, ako  napr.britskej kráľovnej Alžbety II, švédskeho kráľa Karola XVI, Gustáva , holandskej kráľovny Beatrix , monackého kniežaťa Renniera a iných svetových osobností. Orchester vystupoval aj na  Koncerte k 24. výročiu Ústavy SR, ktorého sa v septembri 2016 zúčastnil  pre 650. študentmi košických stredných škôl a gymnázií aj predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD a iné osobnosti .

Srdečne  na tento koncert k 200. stému výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana pozývame matičiarov z Košíc a obidvoch krajov východného Slovenska.

organizátori  koncert
Ing. František Mrva a
PaedDr. Gejza Adam, PhD   0905 100 272

 

Pozvánka (doc)