Pozývame Vás a Vašich priateľov na koncert pri príležitosti 110. výročia narodenia Vojtecha Wicka,

ktorý pôsobil v Brezne ako právnik, notár a hudobný skladateľ v tedajšej Ľudovej škole umenia.

Veríme, že si nájdete čas a na chvíľu pri tónoch jeho skladieb zabudneme na bežné starosti a opäť stretneme sa.