Miestny odbor Matice slovenskej Košice
Vás pozýva na prvý z cyklu odborných seminárov „Košickí matičiari“
dňa 18.4.2018 (streda) o 15:00h.,
zasadačka na 1. poschodí Hlavná 68, Košice.
Tento úvodný bude venovaný Pavlovi Kušnírovi a Antonovi Harčarovi.

Pozvánka (pdf)

Tešíme sa na Vás!